Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. YogaZentrum Nada

YogaZentrum Nada is gevestigd te Zuidermolenweg 7 1069 CE Amsterdam en staat geregistreerd in het handelsregister onder nummer 77028007
De website van YogaZentrum Nada is www.yogazentrumnada.nl
Alle communicatie omtrent onze producten en diensten gaat via contact@yogazentrumnada.nl

2. Toepasselijkheid en geldigheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en overeenkomsten van YogaZentrum Nada
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door YogaZentrum Nada worden gewijzigd.
De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website, hou deze daarom goed in de gaten.

3. Abonnementen

3.1. Persoonsgebonden
Alle abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Een overzicht van alle soorten abonnementen is te vinden op de website.

3.2. Inbegrepen lessen
Een doorlopend maandelijks abonnement geeft recht tot deelname aan de reguliere yogalessen met een tegoed aan maandelijkse lessen of mogelijkheid om onbeperkt yogalessen te volgen. Het reguliere lesrooster staat vermeld op de website.

3.3. Aanschaffing
Afsluiten kan persoonlijk in de studio door het invullen van het inschrijfformulier of via de website.

3.4. Minimale inschrijftermijn
De minimale inschrijftermijn voor een abonnement is drie volledige maanden.

3.5. Inhalen van lessen
Gemiste lessen mogen binnen 1 maand worden ingehaald, mits er plek is in de desbetreffende les. Vaste deelnemers gaan voor op inhalende studenten. Niet ingehaalde gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking. Voor onbeperkt abonnementen is het inhalen van lessen niet van toepassing.

3.6. Studentenkorting
Het studenten onbeperkt abonnement is enkel toegankelijk op vertoon van een geldige studentenpas, die op ieder moment getoond moet kunnen worden. Verwachte einddatum van de studie dient bij YogaZentrum Nada bekend te zijn.

3.7. Beëindiging en opzegtermijn
Beëindiging van het abonnement is (na de minimale inschrijftermijn) maandelijks mogelijk, per 1e van de maand. Opzegging dient schriftelijk te worden doorgegeven. De opzegtermijn is één maand gerekend vanaf de 1e van de maand.
Alleen bij ziekte/ziekenhuisopname waarbij een doktersverklaring aan YogaZentrum Nada wordt overhandigt, kan het abonnement zonder opzegtermijn worden beëindigd. Over een reeds lopende maand kan geen restitutie plaatsvinden.

3.8. Verhogen, verlagen abonnement
Alle wijzigingen dienen per email te worden aangevraagd. Het is mogelijk om het abonnement te verlagen naar een abonnement met een lager aantal lessen per week. Hierbij is er sprake van een opzegtermijn van één kalendermaand. Na afloop van het opzegtermijn van één maand zal de wijziging op de volgende 1e ingaan.
Verhogen van het abonnement is per direct mogelijk. Het aanvullende bedrag dient vooraf te worden overgemaakt of worden betaald per PIN. Mits je je abonnement langdurig verhoogd, gaat de betaling daarna mee in de maandelijkse incasso.

3.9. Pauzeren
Bij het abonnement kan éénmalig per jaar (12 maanden) een pauze worden aangevraagd van één maand. Dit dient vóór de 20e van de voorafgaande maand per email te worden aangevraagd. Deze pauze kan aansluitend worden opgenomen en is niet op te splitsen in weken.
Bij uitzondering is langer pauzeren mogelijk in verband met ziekte/ ziekenhuisopname of zwangerschap. Hierbij dien je een doktersverklaring aan YogaZentrum Nada te overhandigen. Pauzeren is alleen mogelijk als de datum van herstart bekend is. In andere gevallen dient het abonnement te worden opgezegd.
Een gepauzeerd abonnement kan niet worden opgezegd maar dient weer actief te zijn alvorens de opzegging kan worden ingediend.

3.9.1. Betaling
Betaling van het abonnement geschiedt altijd per automatische incasso rond de 1e van de maand. Je machtigt YogaZentrum Nada om maandelijks het bedrag af te schrijven van je rekening.
Start je abonnement voor de 15e van de maand, zal het volledige bedrag voor je eerste maand berekend worden. Sluit je het abonnement af na de 15e af wordt de helft van de abonnementskosten voor je 1e maand berekend.
De dagen waarop YogaZentrum Nada gesloten is, zijn reeds verrekend in de prijs van het abonnement.
Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, krijg je een herinnering en dien je het openstaande bedrag binnen 3 dagen over te maken of te pinnen. Word het niet betaald krijg je een herinnering plus €15,- administratiekosten, deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Hierna volgt nog een herinnering plus €15,- administratiekosten, deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij uitstel van betaling word het incassobureau ingeschakeld.
Wanneer er niet betaald is voor een abonnement word het abonnement geblokkeerd en is toegang tot de lessen niet mogelijk.
Heeft betaling plaatsgevonden, wordt het abonnement weer gedeblokkeerd. Je blijft ten alle tijde de vervallen termijnbetalingen en administratiekosten verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden wordt opgezegd.

4. Strippenkaarten, Proefkaart, Losse les, Cadeaubon

4.1. Strippenkaarten
Alle strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
De strippenkaarten kunnen in de studio of via de webshop worden aangeschaft.
De strippenkaart geeft recht op 10 reguliere yogalessen
De strippenkaart is drie maanden geldig. Niet gebruikte lessen komen te vervallen.
De strippenkaart dient bij ieder bezoek voor de les aan de balie getoond en door de baliemedewerker afgetekend te worden. Als er een twijfel bestaat over hoeveel lessen er nog open staan, is ons les-registratie systeem leidend.

4.2. Proefles kaart
De proefles kaart geeft toegang tot 3 lessen en is 2 weken geldig.
Als nieuwe student mag je hier éénmalig gebruik van maken wanneer je niet meer dan 1 les bij YogaZentrum Nada heeft gevolgd.
Aanschaffing via de webshop of direct aan de balie.

4.3. Losse les
Iedereen kan gebruik maken van een losse les.
Je betaald voor 1 losse les.
Aanschaffing via de webshop of direct aan de balie.

4.4. Cadeaubon
De cadeaubon kan op maat worden aangemaakt met een product naar keuze (bijvoorbeeld een massage of een strippenkaart ect.).
De cadeaubon is 1 jaar geldig na datum van uitgifte.
Het beste is om van tevoren je productkeuze te mailen, zodat we de bon voor je kunnen voorbereiden.
De cadeaubon kan dan worden opgehaald aan de balie en dient per PIN te worden betaald.

5. Reserveren voor lessen, Lesrooster

5.1. Reservering
Voor de lessen bij YogaZentrum Nada kan vooraf een aanvraag voor reservering gedaan worden via de website.

5.2. Aanmelden
Voorafgaand aan elke les dien jij je aan te melden bij de baliemedewerker of docent. Nadat de medewerker of docent de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd is deelname mogelijk.

5.3. Actueel rooster
Het geldende lesrooster staat altijd op de website. YogaZentrum Nada behoudt zich het recht om het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

5.4. Annuleringen lessen
In geval van overmacht kan het gebeuren dat het nodig is een geplande les te annuleren of een andere docent in te zetten dan vermeld op het rooster. Er geldt geen restitutie bij wijziging van een les of docent.

5.5. Geen les
YogaZentrum Nada is vrijwel het hele jaar open met uitzondering van feestdagen. Alle dagen dat de studio gesloten is, of dat er geen les plaatsvindt staan vermeld op de website.

6. Workshop, cursus of event | Retreat | Privé sessie

6.1 Workshop, cursus of event

6.1.1 Inschrijving
De agenda met workshops, cursussen en events staat altijd vermeld op de website. Reservering en betaling gaat via de webshop.

6.1.2 Annulering door YogaZentrum Nada
Als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen kan het zijn dat een geplande workshop geannuleerd wordt. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden.

6.1.3 Annulering
Tot één (1) maand voor de geplande workshop datum kan je je inschrijving schriftelijk per email kosteloos annuleren. Tot twee weken (14 dagen) voor de geplande workshop kan je je inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 7,50,- administratiekosten. Indien je je inschrijving binnen twee weken (14 dagen) voor een geplande workshop annuleert, vindt geen restitutie plaats. Wel kan de plek aan iemand anders worden overgedragen.

6.2. Retreat

6.2.1. Boeking
Je kan aan een retreat deelnemen nadat je via de website een boeking hebt gedaan en YogaZentrum Nada het volledige bedrag voor deelname aan de retreat heeft ontvangen (met inachtname van de uiterlijke betaaltermijn).

6.2.2. Betaling
De betaling dient uiterlijk 30 dagen voor start van de retreat te zijn voldaan.

6.2.3. Annulering door YogaZentrum Nada
Als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen behoudt YogaZentrum Nada zich het recht om de geplande retreat te annuleren. In dat geval zal het reeds (gedeeltelijk) betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden.

6.2.4. Annulering door deelnemer
Annulering van deelname aan de geplande Retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan contact@yogazentrumnada.nl.

– Tot 90 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren in welk geval 100 euro administratiekosten worden berekend.
– Binnen 90 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Prijs in rekening wordt gebracht.

– Indien de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 30 dagen voor aanvang van de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

– Indien de Retreat Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.

6.4 Privé sessie: Privé yogales, massage of therapiesessie

6.4.1 Boeking
Je kan een privéles, massage of healing sessie ontvangen nadat je telefonisch, per mail of via de website een afspraak hebt gemaakt.

6.4.2 Betaling
Betaling vindt vooraf plaats via de webshop of per PIN in de studio.

6.4.2 Annulering door YogaZentrum Nada
Als gevolg van overmacht kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om een afspraak te annuleren. In dat geval wordt er een vervangende afspraak ingepland.

6.4.3 Annulering
Tot 24 uur voor de geplande privé sessie kan je de afspraak kosteloos per Email annuleren en wordt er een nieuwe afspraak ingepland. Bij annulering binnen 24 uur voor een geplande privé sessie is er geen restitutie mogelijk.

6.4.4. Belangrijk
Massages en behandelingen kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl.
De masseurs en healers bij YogaZentrum Nada zijn geen arts en dus niet bevoegd om diagnoses vast te stellen bij ziekte, blessures of andere aandoeningen of verwondingen. De behandelingen bij YogaZentrum Nada zijn geen alternatieven voor medische behandelingen. Voorafgaand van een behandeling dien je eventuele ziekte en/of medicatiegebruik te melden.

7. Betaling en prijswijzigingen

7.1. Algemeen
Alle betalingen dienen voorafgaand aan de dienst plaats te vinden. Betaling kan geschieden door betaling via de website, automatische incasso (alleen abonnementen) of via PIN.

7.2. Prijswijziging
De geldende prijzen voor alle producten en diensten staan altijd op de website van YogaZentrum Nada. YogaZentrum Nada behoudt zich het recht voor de prijzen op ieder moment te wijzigen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Doorgeven van beperkingen
Je dient ten alle tijden de docent van te voren op de hoogte te stellen van eventuele blessures, fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of zwangerschap. Ook beperkingen die je zelf niet als relevant acht, dienen te worden doorgegeven voor je eigen veiligheid.

8.2. Risico bij sportbeoefening
Bij YogaZentrum Nada wordt er alleen gewerkt met gekwalificeerde docenten en verzorgen we activiteiten van hoge kwaliteit. De kans op een blessure en/of letsel is altijd aanwezig bij de beoefening van een sport. Om deze redenen is YogaZentrum Nada niet aansprakelijk voor opgelopen blessures en/of letsel. Voor aantoonbare klachten heeft YogaZentrum Nada een aansprakelijkheidsverzekering.

8.3. Waardevolle spullen
YogaZentrum Nada is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van persoonlijke, materiële goederen. Er zijn geen kluisjes waar spullen veilig in opgeborgen kunnen worden. Laat waardevolle spullen daarom zo veel mogelijk thuis en neem wat waardevol is mee naar de yogazaal.

9. Huisregels

Ten allen tijde worden studenten en deelnemers verzocht om de huisregels van YogaZentrum Nada te respecteren en na te leven:

 • In de lounge en yogazaal worden geen schoenen gedragen.
 • Kom altijd fris en schoon naar de studio. Gebruik zo min mogelijk sterke parfum. De zintuigen staan namelijk enorm open bij de beoefening van Yoga.
 • Gelieve geen sterke deo, parfum, hairspray opspuiten in de kleedkamers voor en na de les.
 • Gebruik direct voor de yogales geen olie of lotion op je huid omdat de matten ervan gaan glijden.
 • Onder invloed van alcohol en/of drugs wordt deelname aan lessen meteen ontzegd.
 • Telefoons mogen mee naar de yoga zaal mits deze uit staan (vliegtuigmodus, ook geen trilfunctie).
 • Grote tassen en dergelijke dienen in de kleedkamer achtergelaten te worden.
 • Maak in verband met hygiëne je mat schoon na het volgen van een yogales met de daarvoor bedoelde matten spray.
 • Wanneer je regelmatig yoga beoefent raden wij het aan om een eigen mat aan te schaffen.
 • Het is niet toegestaan om thee of water mee te nemen naar de yoga zaal wanneer er yogales plaatsvindt. Als je wil drinken tijdens de les, neem dan een afsluitbare waterfles mee naar de zaal. (vanuit de yoga filosofie word drinken tijdens de les afgeraden)
 • Geniet na afloop van de les van een kopje thee. Zet het kopje daarna in de daarvoor bedoelde bak.
 • Wees beleefd, vriendelijk en open.
 • Wij delen de etage met andere bedrijven. Hou ook rekening met onze buren.

9.1. Ontzegging toegang
YogaZentrum Nada behoudt zich het recht voor bezoekers die naar haar mening de huisregels niet naleven, de toegang tot YogaZentrum Nada te ontzeggen en de contractuele relatie te beëindigen zonder terugbetaling van reeds betaalde producten.

10. Klachten

10.1. Melding
Meld ons alsjeblieft als je ontevreden bent. Wij komen graag in gesprek om op die manier samen tot een geschikte oplossing te komen.